ΠΑΓΙΔΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Μειώθηκαν και αυτή την περίοδο οι άδειες και οι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Τονίζεται το “επιβίωσης” που είναι κάτι διαφορετικό από την

Περισσότερα