Παντογράφος ξύλου κατάλληλος για κατασκευή κοντακίων.

Χειροκίνητος παντογράφος ξύλου, βαρέου τύπου πωλείται λόγο αχρησίας. Κατάλληλος για οπουδήποτε αντιγραφή ξύλινης επιφάνειας όπως κοντάκια όπλων, σώματα ηλεκτρικής κιθάρας Arch top, les peal,

Περισσότερα

Παντογράφος ξύλου κατάλληλος για κατασκευή κοντακίων.

Χειροκίνητος παντογράφος ξύλου, βαρέου τύπου πωλείται λόγο αχρησίας. Κατάλληλος για οπουδήποτε αντιγραφή ξύλινης επιφάνειας όπως κοντάκια όπλων, σώματα ηλεκτρικής κιθάρας Arch top, les peal,

Περισσότερα