ΡΗΞΗ ΚΑΝΝΗΣ-B

Νέες φωτογραφίες έφτασαν από τον αναγνώστη σχετικά με τη ρήξη κάννης σε σουπερποζέ. Οι φωτογραφίες δείχνουν καλύτερα την κατάσταση του όπλου και των καννών

Περισσότερα