ΜΟΝΟΚΑΝΝΑ

ΣΑΝ ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ <<ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ>> ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ

Περισσότερα