ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΤΑΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σουηδικό Flodman με βάθος βάσης 56 χιλιοστών, φανταστείτε αυτή τη βάση με βάθος 33 χιλιοστά! Ρωτά αναγνώστης από την Θεσσαλονίκη ποιο είναι το θεωρητικά … Continue reading ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΤΑΤΟ ΠΡΟΦΙΛ