ΧΩΡΟΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΥΝΗΓΩΝ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ “ΜΟΝΤΕΛΟ”

Τι σημαίνει χώρος εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών; Η απάντηση δίνεται από την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον σχετικό κανονισμό. Τα αποσπάσματα είναι άκρως διαφωτιστικά!

“Κυνηγετικός σύλλογος ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια για εξάσκηση και εκπαίδευση των μελών ή άλλων κατόχων άδειας κυνηγίου

α)υποβάλλει αίτηση προς τον υπουργό…

β)καταβάλλει ως τέλος αδείας το ποσό των 51,25 Ευρώ

6. η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες μέρες.

8- Ο χώρος εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών δεν θα βρίσκεται εντός απογρευμένων περιοχών, ή εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές για τα πουλιά περιοχές, ή περιοχές προστασίας της φύσης και θα απέχει τουλάχιστον-

α) 500 μέτρα από οικιστικές περιοχές,

β) 300 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες ή απο βιομηχανικά, βιοτεχνικά ή κτηνοτροφικά υποστατικά.”

Η απόφαση ορίζει την έκταση του χώρου, ότι επιτρέπεται σε ιδιωτική ή κρατική γη, και ότι απαγορεύεται η παρουσία θεατών ή όσων δεν έχουν λόγο να είναι εκεί ως εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευτές.

Τόσο απλά δημιουργούνται χώροι για την εκπαίδευση κυνηγών, ώστε να μην παθαίνουν ατυχήματα. Και χωρίς να εξεγείρεται κανένα άγχος στις σκοπευτικές οργανώσεις ότι πάμε να τους πάρουμε την αποκλειστικότητα δημιουργώντας σκοπευτήρια.

Οι χώροι είναι προσωρινοί, άρα δεν έχουν χρόνο οι γνωστοί δικολάβοι των προσφυγών κλπ να αντιδράσουν. Και μετά το πέρας της εκπαίδυσης ο χώρος επανέρχεται στην πρώτερη κατάστση. Δεν υπάρχει αλλοίωση του τοπίου.

Ακούει κανείς;