ΚΑΡΥΔΙΑ- ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΙ!

Στην φωτογραφία φαίνεται κορμός αμερικανικής καρυδιάς στη φάση της κοπής. Κοιτάξτε πως στο σημείο που ο κορμός κάνει διχάλα, στην μασχάλη ή Crotch αγγλιστί, έχει δημιουργηθεί ένα τέλειο σχήμα κοντακιού με ίσια αγγλέ λαβή!  Η Φύση ανταμοίβει τον ξυλουργό όχι μόνο με το σχήμα αλλά και με τα νερά που στο σγκεκριμένο σημείο είναι τέλεια νερά αμερικανικής καρυδιάς!

Δυστυχώς ο συγκεκριμένος ξυλέμπορας δεν γνώριζε για κοντάκια και έκοψε όλο τον κορμό σε φέτες πάχους 12 χιλιοστών για έπιπλα! Αυτόν τον εκδικήθηκε η άγνοια του, όχι η Φύση.