ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΣΚΑΓΙΑ- ΕΥΡΩΠΟΝΗΡΙΕΣ

 

Ο νέος κανονσνισμός της ΕΕ για τα μη τοξικά σκάγια σε υγροβιότοπους θα ισχύει από το 2023. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ευρωπονηριάς όπου επιχειρείται η  απαγόρευση των μολυβένιων σκαγίων χωρίς την τίμια δεδηλωμένη απαγόρευση που είναι τελικά το αποτέλεσμα του κανονισμού.

Το πλήρες κείμενο είναι εδώ:

https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/064660/6/consult?utm_source=FACE%20Website%20Subscribers&utm_campaign=d7ac406f82-EMAIL_CAMPAIGN_9_19_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2b87987b94-d7ac406f82-128569965

Πρώτο βήμα πονηριάς είναι η νέα έννοια του όρου “υγροβιότοπος” που επιφέρει ο κανονισμός. Ο ορισμός είναι τόσο ευρύς που περιλαμβάνει ακόμα και προσωρινές γκιόλες που γεμίζουν με νερό της βροχής.

Η μεταφορά μολυβένιων σκαγίων απάγορεύεται τόσο μέσα στους νέους αυτούς υγροβιότοπους όσο και σε μια περιμετρική ζώνη πλάτους 100 μέτρων γύρω τους.

Προσέξετε ότι απαγορεύεται η μεταφορά μολυβένιων σκαγίων.

Και ερχόμαστε στην μεγάλη πονηριά που παρουσιάζεται κυνικά στο ίδιο το κείμενο της ΕΕ:

“(19) Δεδομένου ότι είναι πρακτικά δύσκολο να αποδειχθεί το ακριβές είδος βολών που σκοπεύει να εκτελέσει ένα πρόσωπο το οποίο έχει βρεθεί να μεταφέρει σκάγια με μόλυβδο, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί νομικό τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο που θα βρεθεί να μεταφέρει σκάγια με μόλυβδο μέσα ή κοντά σε υγρότοπους κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης βολών, τεκμαίρεται ότι μεταφέρει τα σκάγια αυτά κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης βολών σε υγρότοπους. Με άλλα λόγια, το πρόσωπο αυτό θα οφείλει να αποδείξει ότι σκόπευε να εκτελέσει βολές αλλού και ότι απλώς διερχόταν από τον υγρότοπο προκειμένου να μεταβεί αλλού για να εκτελέσει βολές.

Εν ολίγοις ανατρέπεται το τεκμήριο αθωότητας και το περνάνε ντούκου, χωρίς καμία συζήτηση!!! Οπως είπε και κάποιος οικολογίστας πριν μερικά χρόνια, η δημοκρατία δεν είναι ότι καλύτερο για την οικολογία!

Και φτανουμε στο δια ταύτα, πάλι από το ίδιο το κείμενο:

“Η απαγόρευση της μεταφοράς σκαγιών με μόλυβδο μέσα και κοντά σε υγρότοπους θα μπορούσε, στην πράξη, να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με την πλήρη απαγόρευση όλων των βολών πυροβόλων όπλων σε ολόκληρη την επικράτειά τους, δεδομένου ότι οι κυνηγοί κάθε είδους θα βρίσκονται σχεδόν αναπόφευκτα μέσα ή κοντά σε υγρότοπους”

Η ειλικιρινής απαγόρευση μολυβένιων σκαγίων θα απαιτούσε κάποια οικονομική διευκόλυνση προς τους κατασκευαστές και κάποιο αντάλλαγμα στην κυνηγετική και σκοπευτική κοινότητα. Η ΕΕ προτίμησε την πονηριά της απαγόρευσης δια της πλαγίας οδού για να μην υποστεί το τίμημα της απαγόρευσης. Αυτή τουλάχιστον είναι η ερμηνεία που βγάζω με το φτωχό μου μυαλό από το κείμενο της ΕΕ. Η πονηριά και κυρίως η κουτοπονηριά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης δημοκρατιών.