ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ;

Αμυδρά έρχεται στη μνήμη εκείνος ο τύπος για την Ορμή: ταχύτητα επί βάρους.

Τουτέστιν:

Βάρος 0,5 γραμμάρια επί ταχύτητας 200 ανά δευτερόλεπτο ίσον 100.

Βάρος 200 γραμμαρίων επί ταχύτητας 60 Μέτρων ανά δευτερόλεπτο ίσον 12000.

Το 12000 είναι 120 φορές πιο δυνατό από το 100.

Το σύνεργο που πετά ποτηράκια με ορμή 200 θέλει άδειες εισαγωγής και εμπορίας.

Το σύνεργο που πετά καμάκι με ορμή 12000 δεν θέλει τίποτε.

Συμπέρασμα: η Φυσική δεν είναι ψηλά στη σχολική μνήμη αυτών που διοικούν και αυτών που κυβερνούν.