ΔΑΣΟΚΗΠΟΙ- ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΟΜΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Η λέξη “δασόκηπος” αφορά μια νέα πρακτική καλλιέργειας που συνδυάζει την κηπουρική με την αειφόρο ανάπτυξη και προώθηση της βιοποικιλότητας. Στον δασόκηπο φυτεύεται μια ποικιλία φυτών που ενισχύουν το ένα το άλλο, Το μίγμα φυτών περιλαμβάνει δέντρα, θάμνους, ετήσια φυτά και λαχανικά και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε έναν απληροφόρητο παρατηρητή ο δασόκηπος μοιάζει με λογγωμένη έκταση. Και εδώ ανακύπτει το ερώτημα, θα ήταν νόμιμο στην Ελλάδα αυτό το σύστημα καλλιέργειας που σύμφωνα με τους προωθητές του ωφελεί την πολυπόθητη βιοποικιλότητα;

Στην Ελλάδα μια ιδιωτική έκταση που αφήνεται να λογγώσει, ειδικά όταν αποκτά ξυλώδη βλάστηση, θεωρείται “δασική έκταση” και απαγορεύεται η καλλιέργεια της. Αυτή είναι απόρρεια της δικαστικής αρχής “άπαξ δάσος πάντα δάσος” και ουσιαστικά οδηγεί στην άνευ πληρωμής απαλλοτρίωση της ιδιωτικής περιουσίας.

Δείτε το βίντεο και αποφασίστε αν αυτή η καλλιέργεια θα ήταν νόμιμη στην Ελλάδα. Οι δασολόγοι επισκέπτες θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν δεόντως.

Leave a Reply