ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΟΚ

Οι δύο ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν απόψεις της βλητικής απου αξίζουν ξεχωριστό άρθρο. Πρόκειται για θέματα που προβληματίζουν μεγάλο ποσοστό κυνηγών. Το πρώτο αφορά … Continue reading ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΟΚ