ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΖΑΒΕΤΑ

CitoriAction

Σουπερποζέ με τζαβέτα. Το κοντάκι βγαίνει σε μερικά λεπτά, χωρίς ειδικά εργαλεία, και ο μηχανισμός είναι ορατός, ελέγξιμος και εύκολα καθαρίζεται και συντηρείται.

Πολλές φορές έχω τονίσει τα θετικά της τζαβέτας. Για όσους παραμένουν προσκολλημένοι στην “παραδοσιακή” κατασκευή αυτό το αρχείο σε μορφή PDF δείχνει τα βήματα της αποσυναρμολόγησης ενός παραδοσιακού δίκαννου. Το άρθρο καλύπτει τις ολόκληρες φωτιές, τα κοκοροτούφεκα, καθώς και όπλα με μισές φωτιές. Αναφέρει πλαγιόκαννα αλλά η διαδικασία είναι περίπου ίδια σε σουπερποζέ με παραδοσιακή κατασκευή και εγκάρσιες βίδες στη λαβή.

Για όσους δεν διαβάζουν αγγλικά αρκεί να αναφερθεί ότι το άρθρο έχει πολλές αναφορές για βίδες που έχουν σφίξει, λόγω σκουριάς, πηγμένων λαδιών ή απλά πολυκαιρίας και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.

Δείτε λοιπόν την αποσυναρμολόγηση και σκεφτείτε ότι η σωστή συντήρηση απαιτεί αυτό να γίνεται μια φορά το χρόνο ή τουλάχιστον στα δύο χρόνια. Συγκρίνετε τώρα με τη τζαβέτα. Οπου με το ξεβίδωμα της τζαβέτας αφαιρείται το κοντάκι και ο μηχανισμός είναι προσβάσιμος για συντήρηση ή περαιτέρω αποσυναρμολόγηση, συνήθως χωρίς κατσαβίδια διότι τα διάφορα μέρη στηρίζονται με απλούς πίρους.

Τώρα θα έχετε καταλάβει γιατί δίνεται τόση έμφαση στη τζαβέτα!