ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Τα σύγχρονα υλικά, όπως η εποξική ρητίνη και οι κυανοακρυλικές κόλλες επιστρατεύονται στην επισκευή κοντακιών καθώς και στην βελτίωση των εφαρμογών μεταξύ ξύλου και μετάλλου.

Δείτε τις φωτογραφίες που δείχνουν τέτοιες επισκευές και παρατηρείστε πόσο λεπτό είναι το ξύλο στο κοντάκι ενός L.C.Smith. Πρόκειται για πλαγιόκαννο με ολόκληρες φωτιές που θωρείται από τους Αμερικανούς ως η απάντηση στο Purdey.

Τα παραδοσιακά δίκαννα γενικά έχουν μικρή επιφάνεια επαφής μεταξύ ξύλου και μετάλλου της βάσης. Αν η εφαρμογή δεν είναι πλήρης τα ραγίσματα είναι θέμα χρόνου. Και επειδή η εφαρμογή ενδέχεται να αλλάξει με το χρόνο, καθώς το ξύλο χάνει υγρασία, ή εμποτίζεται με λάδια, τα νέα υλικά καλούνται να διορθώσουν τόσο τα προβλήματα όσο και την ελλιπή σχεδίαση.

http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/20576154

http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/17090409

Για να γίνει χρήση των σύγχρονων υλικών απαιτείται πλήρης απολίπανσης του ξύλου, και αυτό με τη σειρά του σημαίνει γενικό φινίρισμα μετά το πέρας της δουλειάς. Βλέποντας αυτά γίνεται κατανοητή η δημοτικότητα των αυτογεμών όπλων σήμερα. Και αυτό δηλώνεται από έναν φανατικό δικαννάκια!