ΕΠΟΧΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ

Το χαρακτηριστικό σκάλισμα της Blanch, τα έρποντα κλήματα, είναι της εποχής αρτ νουβώ. Οι όροι “αρτ νουβώ” και “αρτ ντεκό” ακούγονται σε παλαιοπωλεία και … Continue reading ΕΠΟΧΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟ