Βελτίωση Βιοτόπων από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπάρτης

  

Σπορά κατά ομάδες σε οριζόμενες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο περιοχές

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης συνεχίζει και φέτος τον καινοτόμο τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια τη διανομή σπόρων σε κυνηγούς και οργανώνει ομαδικές σπορές σε διάφορες περιοχές ευθύνης του συλλόγου.

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν, να έρθουν σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιάννη Καρβουνιάρη, ΚΑΙ τα μέλη του Δ.Σ, έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου (τηλέφωνα 6977014227 – 2731026123), για να ενημερωθούν για τα μέρη που θα οριστούν και να δηλώσουν συμμετοχή βάσει του τόπου που επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ουσιαστικό και αποδοτικό αποτέλεσμα στη σπορά.

Στα σημεία που θα γίνει η σπορά, θα βρίσκονται μέλη του συλλόγου που θα οργανώνουν και θα επιμελούνται της διαδικασίας.

Η προθεσμία της διαδικασίας σύστασης των ομάδων, καθώς και ο καθορισμός των περιοχών, όπου θα γίνει η σπορά, θα είναι τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Ο πρόεδρος                      Ο γεν.γραμματέας

Γιάννης Καρβουνιάρης    Δημήτρης Κουτσοβίτης