Δίκανο stevens του 1978 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

Αγοράστηκε το 1978, στην Αμερική και εισήχθηκε στην Ελλάδα. Με όλες τις νόμιμες άδειες.