ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2η

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΕ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΕ ΑΔΕΛΦΕ,

Η ΕΜΠΛΕΩΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΜΑ ΤΕ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΤΑΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΜΩΝ, Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩ <<ΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ >> ΤΙΤΛΟΦΟΡΟΥΜΕΝΩ ΠΟΝΗΜΑΤΙ, ΤΩ ΑΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩ ΤΟΠΩ, ΟΝΤΙΝΑ ΥΜΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΕΙΤΕ, ΕΤΥΧΕΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΣΤΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΜΚΟ-ιακων ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΦ΄ΗΜΑΣ ΜΟΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΟΘΕΝ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΥΤΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΡΙΡΕΜ ΚΑΙ ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΩΝ 12ης ΚΑΛΙΒΡΟΣΕΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΜΕΤΟΧΙΑ, ΝΑΙΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ. ΕΚΤΕΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ-ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΥ, ΛΑΙΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΥΡΑΝ 13ην.
ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΩΣ ΥΜΑΣ ΕΝΘΕΡΜΩΣ
Ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟΣ