ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

Ερευνες του Πανεπιστημίου της Βιέννης στα οστά μονομάχων της αρχαίας Ρώμης εκπλήσσουν με αποκαλύψεις για την διατροφή αυτών των σκληροτράχειλων μαχητών.

Οι μονομάχοι, οι άνθρωποι που δεν δίσταζαν να σκοτώσουν τον αντίπαλο με μια χειρονομία του αυτοκράτορα, ήταν…. φυτοφάγοι!

Πως συνδυάζεται αυτή η διαπίστωση με την θεωρία των σημερινών φυτοφάγων ότι η κρεατοφαγία κάνει τον άνθρωπο αιμοβόρο είναι κάτι που θα αφήσουμε στους συνήθεις “ειδικούς”.