ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΑΘ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες των αντιπροσώπων – μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων
αρμοδιότητας της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή, καθώς υπήρχαν 62 εκπρόσωποι από τους 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους της ΚΟΜΑΘ.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ.