ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Το τουφέκι το καλό

Στο σώμα μας ταιριάζει

Και όπου θωρούν τα μάτια μας

Τα σκάγια εκεί τα βάζει