ΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ

The First Society: An Introduction to Hunter-Gatherers

Το βίντεο, κατά την άποψη μου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχουν ποτέ αναρτηθεί για την εξέλιξη μας, αν είναι εξέλιξη, από κυνηγούς τροφοσυλλέκτες σε καλλιεργητές.

Μια άποψη που εκφράζει ο αρχαιολόγος στο βίντεο είναι ότι με την μετάβαση στην γεωργία οι πρόγονοι μας παρήγαγαν περισσότερη τροφή και έτσι αύξησαν τον πληθυσμό τους. Και εκεί ανέκυψε ένα θέμα: εχοντας αυξήσει τον πληθυσμό καταδικάστηκαν στην γεωργία, διότι αν δεν συνέχιζαν την καλλιέργεια ο αυξημένος πληθυσμός θα λιμοκτονούσε. Οπως λέει και το αγγλικό γνωμικό, έπιασαν τον τίγρη από την ουρά και δεν μπορούσαν να τον αφήσουν.

Επίσης αναφέρει ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες τροσυλλεκτών δεν ήταν απολίτιστες όπως δήλωναν παλαιότερα οι αρχαιολόγοι. Αντίθετα, υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι οι πρώιμες κυνηγετικές κοινωνίες, σε όλα τα μέρη της γης, είχαν έντονη πολιτιστική δραστηριότητα καθώς και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ φυλών και ομάδων.

Και όπως άλλοι επιστήμονες, ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι ο πόλεμος, η φεουδαρχία, η δουλεία μας ήλθαν με την μετάβαση στην καλλιέργεια. Αυτά τα φαινόμενα δεν είχαν νόημα σε κυνηγετικές κοινωνίες.

Από παλιά υποψιαζόμουν ότι η σημερινή αντιπαλότητα μεταξύ κυνηγών και αντικυνηγών έχει ρίζες πιο βαθιές από το επιδερμικό ζωοφιλικό υπόβαθρο. Αυτό το βίντεο τείνει να στηρίξει αυτή την υποψία. Οπως ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας κληρονόμησε τον μεταβολισμό των κυνηγών τροφοσυλλεκτών και παρουσιάζει δυσανεξία στους υδατάνθρακες, υποψιάζομαι όιτ ενδέχεται να έχουμε κληρονομήσει και διαφορές ψυχολογικού τύπου.