ΕΣΩ-ΕΞΩ ΣΦΥΡΕΣ

Το δίκαννο των φωτογρφιών είναι ένα G.Vitttorio που αναρτήθηκε στο Facebook πρόσφατα από τον συλλέκτη PIetro Benedetti. Με την άδεια του Pietro αναρτώ τις φωτογραφίες αυτού του ενδιαφέροντος δίκαννου.

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι βέβαια οι σφύρες που είναι τοποθετημένες μέσα από την πλάκα της κάθε φωτιάς. Η επιλογή αυτή προστατεύει τις σφύρες από κτυπήματα και καθιστά την όπλιση κάπως πιο εύκολη. Το μείον στο συγκεκριμένο όπλο είναι ότι η δεξιά σφύρα, όταν είναι οπλισμένη, εμποδίζει την προς τα δεξιά κίνηση του μοχλού ανοίγματος. Πρόκειται για πρόβλημα που αντιμετώπισα με το σχέδιο του πρωτοτύπου που ανάρτησα πριν μερικά χρόνια. Η λύση ήταν να μεταφερθεί ο μοχλός ανοίγματος κάτω, μπροστά από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης.