ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΑΝΟΥ ΑΔΕΙΑ

Πρόσφατα αστυφύλακες, πληθυντικός αριθμος, σε μερικά τμήματα δήλωσαν σε ενδιαφερόμενους ότι τα σκοπευτικά αεροβόλα χρειάζονται άδεια και ταυτότητα σκοπευτού για να κατέχονται νόμιμα.

Και πως διακρίνονται τα σκοπευτικά αεροβόλα από τα μη σκοπευτικά;

Ο νόμος 2168 περί όπλων ρητά δηλώνει ότι τα αεροβόλα δεν θέλουν άδεια παρά μόνο την επίδειξη ταυτότητας που αποδεικνύει ότι ο αγοραστής του αεροβόλου είναι άνω των 18 ετών.

Που αλλού εκτός του νόμου 2168 βρήκαν διάταξη η οποία:

α) καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τα σκοπευτικά από τα μη σκοπευτικά αεροβόλα

β) επιβάλλει ειδικούς όρους για την αγορά και κατοχή αυτών των μυστηριωδών σκοπευτικών αεροβόλων

Από την τεχνική άποψη δεν υπάρχει κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό που να μπορεί να χρησιμεύσει ώστε να διαχωρίσει τα σκοπευτικά αεροβόλα. Τα σκοπευτικά αεροβόλα, όπως όλα τα αεροβόλα ωθούν το βλήμα με συμπιεσμένο αέρα και έχουν απλά μεταλλικά σκοπευτικά, δηλαδή κλισιοσκόπιο και ακή. Παράγονται στα ίδια διαμετρήματα με τα υπόλοιπα αεροβόλα, δηλαδή 4,5,  5,5,  και μερικά σε 6,35 ανάλογα με το άθλημα για το οποίο προορίζονται. Αρα σκοπευτικά και μη, όλα τα αεροβόλα καλύπτονται από το νόμο 2168.

Ενα ταπεινό Daisy που ρίχνει ΒΒ και ένα πανάκριβο Steyr εμπίπτουν στην τεχνική και νομική ταξινόμηση “αεροβόλα”. Το αν είναι ή δεν είναι κατάλληλα για αθλητική σκοποβολή αυτό εξαρτάται από την ακρίβεια που προσφέρουν και αυτή εξαρτάται από την ποιότητα κατασκευής. Και από ότι ξέρω, η ποιότητα κατασκευής δεν αναφέρεται σε κανένα νόμο ως κριτήριο απαγόρευσης.