ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

Εικόνα λειόκαννου με την εστίαση στο στόχο, όπως λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να είναι. Η τεχνική σκόπευσης με το λειόκαννο επιβάλλει την εστίαση … Continue reading ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ