ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΝΕΣ

Αυτό το βίντεο δείχνει πως είναι τα στόμια καννών σε ένα δίκαννο όταν δεν υπάρχει σύγκλιση καννών. Πρόκειται για ένα σπάνιο δίκαννο που παραγγέλθηκε με παρέλληλες κάννες. Η απόσταση στα στόμια, δίπλα από ένα συμβατικό δίκαννο με συγκλίνουσες κάννες δείχνει τη διαφορά.

Πως ρίχνει δεν ξέρουμε, αφού πρόκειται για συλλεκτικό δίκαννο που προορίζεται για δημοπρασία και δεν διακινδυνεύεται βολή. Είναι όμως ενδιαφέρουσα και διδακικτή η σύγκριση!