ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ

Στο θέμα του όγκου αερίων που παράγει η πυρίτιδα στην κάννη απαντά ο κύριος Μυριτζής με πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε όσους θέλουν να υπολογίσουν αυτό τον παράγοντα εσωτερικής βλητικής.

Καλημέρα κύριε Κυπρίδημε

 

Η έρευνα στο διαδίκτυο δεν φέρνει αρκετά αποτελέσματα διότι η ποσότητα των αερίων που παράγεται από την καύση της πυρίτιδας δεν έχει βλητικό ενδιαφέρον. Σημασία έχει η μέγιστη πίεση και η διάρκεια της στην καμπύλη πιέσεων. Κάποιους θερμοδυναμικούς υπολογισμούς βρίσκουμε σε appendix του Burrard, δυστυχώς σε αγγλοσαξονικές μονάδες.

Μια πρώτη εκτίμηση προκύπτει από τη σχέση PV = σταθ, όπου P είναι η πίεση των αερίων και V ο όγκος τους. Υποθέτουμε χάριν απλότητας ότι η μέγιστη πίεση συμβαίνει τη στιγμή που η τάπα (με τα σκάγια μπροστά της) εγκαταλείπει τον κάλυκα. Επομένως, αν ως αρχική πίεση πάρουμε 500 ατμόσφαιρες και ως αρχικό όγκο τον όγκο του κάλυκα, τότε προκύπτει ότι σε τελική πίεση μιας ατμόσφαιρας ο τελικός όγκος των αερίων θα είναι 500-πλάσιος του αρχικού.

Η παραπάνω χονδροειδής προσέγγιση βελτιώνεται αν λάβουμε υπ’ όψιν και τη θερμοκρασία των αερίων. Στην περίπτωση αυτή, τον όγκο δίνει η καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων, PV = nRT, όπου Τ είναι θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν ( Τ = θερμοκρασία Κελσίου + 273), n είναι ο αριθμός των moles των αερίων και R = 0.082 αν η πίεση εκφράζεται σε ατμ. και ο όγκος σε λίτρα. Ως αριθμό των moles μπορούμε να πάρουμε προσεγγιστικά την τιμή (βάρος πυρίτιδας)/30.

 

Με εκτίμηση

Γιάννης Μυριτζής