ΛΥΚΟΜΕΛΕΤΕΣ

Οταν επιτρέπεις σε ανθρώπους να κυνηγούν επιβάλλεται, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις να συντάσσεις μελέτες. Μελέτες όχι μόνο για τον πληθυσμό των θηρευσίμων αλλά

Περισσότερα