ΔΙΟΠΤΡΕΣ: ΒΓΑΙΝΕΙ ΝΟΗΜΑ;

Το παραπάνω απόσπασμα είναι φωτογραφικά βγαλμένο από την εγκύκλιο της ΕΛΑΣ για τις διατάξεις του νόμου περί όπλων του 2020. Η εγκύκλιος αφορά τις διόπτρες.

Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι ένας πολίτης που δεν κατέχει κανένα είδους όπλο μπόρεί να αγοράζει διόπτρα χωρίς καμία άδεια. Διότι άδεια απαιτείται μόνο από κατόχους πυροβόλων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων.  Για τους υπόλοιπους η εγκύκλιος δεν προβλέπει άδεια!

Κάτι προφανώς έμεινε έξω από το κείμενο της εγκυκλίου. Το άρθρο 5 του νέου νόμου είναι σαφές. Σε μια δίκη ο νόμος νικά την εγκύκλιο αλλά για να φτάσεις μέχρι εκεί θα έχεις περάσει την βάσανο της αυτοφώρου διαδικασίας συν τα δικηγορικά έξοδα.

Ιδου θέμα λοιπόν για την ΠΕΒΕΚΕ, μέλη της οποίας πουλούν διόπτρες (νόμιμα), και για την ΣΚΟΕ μέλη της οποίας είναι οι πιο πιθανοί αγοραστές διοπτρας. Για να δούμε αν θα δείξουν την ίδια θέρμη με αυτήν που ασκούν για την αναγκαστική εγγραφή κλπ για την κατοχή λειόκαννων.