ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ

Αν και έγκλειστος λόγω κοβίδη, κατάφερα να ρίξω εκατοντάδες βολές, με κοστος μηδέν.

Το σύνεργο είναι το Customised Daisy Red Ryder των φωτογραφιών. Εχει κοντάκι στα μέτρα μου.Του αφαιρέθηκαν τα σκοπευτικά για να γίνεται σκόπευση λειόκαννου,  και το ελατήριο κόντυνε για να μειωθεί η ταχύτητα των σφαιριδίων και να παγιδεύονται ακίνδυνα στο πάνινο φόντο του στόχου.  Ο χώρος χρήσης είναι ειδικά διαμορφωμένες άρα νόμιμος.

Οσοι το βλέπουν αρχικά γελάνε, και αφού ρίξουν καμιά δεκαριά βολές και γλυκάνουν, δεν λένε να το αφήσουν από τα χέρια τους.