ΤΟ ΚΡΙΤHΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ

Η πρόθεση κρίνεται από τις πράξεις αλλά και από τις παραλείψεις.

Καριέρες στήθηκαν από την σύνταξη νομοσχεδίων τα οποία δόθηκαν έτοιμα σε πολιτικούς προϊσταμένους από ειδικούς και τεχνοκράτες. Νομοσχέδια που έγιναν νόμοι και δήθεν αντανακλούν την φροντίδα της πολιτείας για την ευημερία των πολιτών της.

Για να δούμε τι δεν περιέχουν αυτά τα νομοσχέδια:

Καμία πρόνοια για την ασφάλεια των όπλων. Ούτε καν μια φραστική υιοθεσία έτοιμων κανόνων όπως αυτούς της Διεθνους Ενωσης Τραπεζών Δοκιμών. Είμαστε η μόνη χώρα της ΕΕ που επιτρέπει την εισαγωγή και πώληση αδοκίμαστων όπλων!

Καμία πρόνοια για την ασφάλεια στην κατασκευή φυσιγγίων.

Καμία αναφορά στην ασφάλεια επισκευών όπλων.

Καμία πρόβλεψη για επιστροφή ελαττωματικών όπλων στον αρχικό κατασκευαστή.

Το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα περιέχει θετικές διατάξεις για το κυνήγι, δεν υιοθετήθηκε ούτε μία για τον Ελληνα κυνηγό.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για συστήματα πραγματικής ουσιαστικής εκπαίδευσης κυνηγών, άρα ούτε πρόνοια για χώρους όπου αυτή μπορεί να διαξαχθεί.

Συνολικά η προσέγγιση είναι αυτή της υιοθέτησης των απαγορεύσεων, με επιπλέον νομική επιβάρυνση, πέραν αυτής που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο ψυχολόγος Γιούνγκ είχε γράψει: “αν δεν μπόρείς να διακρίνεις τον λόγο που κάποιος έκανε κάτι, δες τα αποτελέσματα των πράξεων του και διάκρινε τα κίνητρα του”. Προσθέστε και το κριτήριο των παραλείψεων και δείτε από αυτή τη σκοπιά την νομοθεσία που διέπει τα δικά μας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Αυτό το φίλτρο θα ήταν καλό να το χρησιμοποιήσουν οι ηγεσίες των επισήμων εκπροσώπων μας (κυνηγετικών και σκοπευτικών) για να καταλάβουν γιατί μειώνονται τα μέλη τους.